Anna Rydstedt-sällskapet tio år.

2019 har Anna Rydstedt-sällskapet funnits i tio år. Det firades vid sommarmötet i Ventlinge med två nya nya steninstallationer längs Anna Rydstedt-stigen och utgivning av häftet Tolv omistliga dikter av Anna Rydstedt.

Se inom dig i ditt hjärta:
Sedums sköna sånger,
skrivna här på kalkstensflisor:
Den rosa stjärnan
och den gula stjärnan och den
vita stjärnan:
Den rosa gryningsstjärnan,
dagens gula stjärna,
skymnings rosa stjärna
och nattens vita stjärna.

Och vid denna sten, nere vid den litterära rastplatsen vid Maren, finns en dikt önskad av Anna Rydstedts syster Rut Karlsson.

Längre än….
Jag går nu längre bort och
längre ska du inte följa mig,
för nu måste jag gå ensam.
Hinner inte,
hinner inte lägra mig
invid dig
än en afton
än en morgon.
Måste vandra,
måste vandra längre
än du vetat
att jag längtat.
Jag går rätt långt och ensam.
Himlen har inga skyar och
jorden ingen mer att minnas.
Lång är väg och
du är borta,
långt försvunnen.

Steninstallationerna invigdes med diktläsning, samtal, bubbel och mingel och release av häftet Tolv omistliga dikter av Anna Rydstedt .

Ett varmt tack till alla som möjliggjort installationerna, inklusive Cementa som skänkte stenarna, Hans Nordborg som hjälpte till med grävning och gåvogivare som skänkte bidrag till sällskapet i samband med att Anna Rydstedts syster Rut Karlsson begravdes.

Dansföreställningen Bannlyst prästinna framfördes i Gårdby och Kastlösa kyrkor den 5 och 6 juli.

Barometern uppmärksammade tioårsjubileet:

1-20190704-D-034-E41
1-20190704-D-035-E41