Anna Rydstedt-sällskapet tio år.

Sällskapet firade sitt tioårsjubileum i dagarna tre, 4, 5 och 6 juli.

Vid sommarmötet i Ventlinge 4 juli invigdes två nya steninstallationer längs Anna Rydstet-stigen.

Tolv omistliga dikter av Anna Rydstedt presenterades med diktläsning, samtal, bubbel och mingel.

Steninstallation vid Anna Rydstedt-stigens litterära rastplats i Ventlinge

Dansföreställningen Bannlyst prästinna framfördes i Gårdby kyrka 5 juli och i Kastlösa kyrka 6 juli.

Vi återkommer med mer text och bild inom kort.