Dikt och konstvandring

Dikt- och konstvandring med Ylva Magnusson 16 juli 2019

Drygt femton personer deltog i den guidade dikt- och konstvandringen längs Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge. Guidade gjorde Ylva Magnusson, en av konstnärerna som finns representerad med en skulptur, Alvardamp, uppsatt på muren vid Anna Rydstedts tidigare gård.  Alvardamp betyder liten häst och vid skulpturen sitter dikten Hästen.

Den första skulpturen längs Anna Rydstedt-stigen är Ylva Magnussons ”Alvardamp”. Den sitter på muren vid Anna Rydstedts gård intill dikten Hästen.
Ylva Magnusson läser dikten Bedömning vid Marianne Hedelins skulpturgrupp Fågelstenar, 16 juli 2019.