Marcus Berggren får Anna Rydstedt-priset 2024

Marcus Berggrens debut Den lilla oron och den stora oron fångar i sann Anna Rydstedtsk anda allvaret i det lilla livet och det stora livet med språkglädje och humor. I Marcus Berggrens poesi lever på 2020-talet samma existentiella frågor som under Anna Rydstedts sena 1900-tal. Deras dikter finns i ett gemensamt rum av klargörande metaforer. De kan båda inta barnets perspektiv i sitt sökande efter verkligheten och overkligheten. Humorn i Marcus Berggrens dikter är väl samstämd med den i Anna Rydstedts: leendet finns på läpparna då vi känner igen den lilla och den stora oron.  Bokens mänskliga och litterära kvaliteter gör Marcus Berggren till en värdig mottagare av Anna Rydstedt-priset år 2024.

EKO, SLAMMER
Den lilla och den stora oron
möts i min dörr,
nickar kort
Vi bestämmer inget nu
utan låter tredje part
bestämma vem som ska ta honom:
dagen
Kan man skriva sig ur livet
lägga orden som en grusgång framför sig
Eko, slammer
som i en gympasal
Och genom fönstret ser det alltid ut som att det regnar
Även när solen skiner
Det är jag
som har växlande molnighet bakom ögonlocken
Marcus Berggren ur den lilla oron och den stora oron

De litterära sällskapens dag i Gärdslösa.


Leo Eriksson talar om Anna i Längtlinge.

Temat var längtan då de tre litterära sällskapen bjöd in möttes i Gärdslösa Prästgård 20 juli. Leo Eriksson , medlem i sällskapet sedan länge och slottsfogde på Solliden, talade om Anna Rydstedt på temat Längtan. Han kallade fyndigt sitt föredrag för Anna i Längtlinge.
Leo utgick från tre dikter av Anna Rydstedt: ”Sommarkropp”, ”Min far biskopen” och ”På Önnemo ö”. I sitt föredrag berättade Leo hur han kopplar dessa dikter till Annas längtan efter En inre frid, En far och gården i Ventlinge.

För de övriga två sällskapen talade Anita Bertilsson för Margit Fribergsällskapet och Kenth Jönsson för Stagnelii vänner

Sommarmöte 4 juli med poesi och fotobok.

4 juli höll Anna Rydstedt-sällskapet sitt traditionella sommarmöte i Ventlinge.  En ny fotobok om Anna Rydstedt presenterades av Lena Jönsson och Jonas Ellerstedt.  Hanna Hallgren, förra årets mottagare av Anna Rydstedt-priset, läste poesi och egna texter.

  

Rydstedt omslag slutversion

Läs Ölandsbladets artikel här:

https://www.olandsbladet.se/oland/ett-nygammalt-fotoalbum-som-berattar-om-poetens-vardags-och-yrkesliv/

Dansföreställning i Huddinge kyrka

Dansföreställningen Bannlyst prästinna framfördes i Huddinge kyrka lördag 11 mars under suverän ledning av Eva Perbrand Magnusson. Ett tiotal dansare medverkade, däribland Tove Skeidsvoll. Musik på viola da gamba och orgel samt sång framfördes av Nora Roll och Elisabet Brander.
Anna Rydstedt-sällskapet medverkade med bokbord och en kort introduktion av Lena Jönsson till poeten Anna Rydstedt, vars diktsamling Bannlyst prästinna ligger till grund för föreställningen.

Poesi i Sjögrens lada den 7 augusti i Byxelkrok

Lennart Sjögren, Viktoria Bengtsdotter Katz och Paula Henrikson.

Litteraturvetaren Paula Henrikson samtalade med poeten Lennart Sjögren om Anna Rydstedts poesi och om Lennart Sjögrens egen poesi i Sjögrens lada i Byxelkrok den 7 augusti. Två dikter av Anna Rydstedt som Lennart Sjögren fäst sig vid är ”Kom mamma se vårt fina vete” och ”Sommar står kring äng och hus”.  Dikter som Lennart också läste för oss.

    
Därefter höll Paula Henrikson ett föredrag med titeln ”Hennes  jord: Om mark, sten och bergarter hos Anna Rydstedt,  Lennart Sjögren och Göran Sonnevi”. En naturvetenskaplig ingång till texter, som alla är Ölandsbaserade av dessa tre poeter. Uttrycket Hennes jord är hämtat från Göran Sonnevi som här har Anna Rydstedt i tankarna. Alla dessa stenar och bergarter ger oss ett enormt tidsperspektiv och påminner oss om att den mänskliga historien inte är särskilt lång.  Kanske kan vi lite lättsinnigt kalla föredraget geologisk litteraturvetenskap.

Evenemanget var arrangerat av Anna Rydstedt-sällskapet

Hanna Hallgren får Anna Rydstedtpris.

Ett nytt litterärt pris för poeter, Anna Rydstedt-priset, delas ut för första gången i sommar. Hanna Hallgren får priset för sin senaste diktsamling, Ensamhetsträning med Majken Johansson (Ellerströms 2021).
Motiveringen lyder: I Hanna Hallgrens både starka och känsliga bok Ensamhetsträning med Majken Johansson kommer många röster till tals. Ord och fraser ur Anna Rydstedts dikter återanvänds och får nytt liv i Hallgrens poetiska erfarenhetsvärld: ”med krycka och stav”, ”som ett grått skinn på heden”, ”lä vid varje grässtrå”. I såväl Rydstedts som Hallgrens poesi återfinns kampen för att få vara i världen. Här ger hundpromenaderna rytm och rymd åt orden. Sankt
Bernhardshunden Majken ”med våt sommarnos” går rakt in i hjärtat på läsaren. Bokens mänskliga och litterära kvaliteter gör Hanna Hallgren till en värdig mottagare av det första Anna Rydstedt-priset.
– Det känns förstås väldigt fint och ärofyllt att få just Anna Rydstedt-priset. Både mot bakgrund av hennes särskilt havs- och jordnära, den i det väsentliga borrande, poesi, och eftersom det är ett pris som hör samman med Öland och jag bor här, säger Hanna Hallgren.
– Jag har läst hennes poesi i ett par decennier, och hennes författarskap hör till den handfull av svenska diktare som betytt mest för mig. Hennes ton och förmåga att häva sig upp, och genom orden försöka att vara i världen, är något verkligt värdefullt att hålla sig i, som människa, och ta avstamp från, som hantverkande poet.
– Vi har länge tänkt att dela ut ett Anna Rydstedt-pris. Nu tyckte vi att den stora satsningen Poesi på Öland blev en bra start för priset, säger Viktoria Bengtsdotter Katz, ordförande i Anna Rydstedt-sällskapet. Vi kommer att dela ut priset oregelbundet, när vi läser poeter som vi tycker är lämpliga pristagare. Priset kommer att delas ut i samband med vårt sommarmöte i början av juli.
Hanna Hallgren är bosatt i Näsby på södra Öland och verksam som poet, forskare och lärare. Hon har skrivit ett tiotal böcker. Ensamhetsträning med Majken Johansson handlar om poeten Majken Johansson, en hund med samma namn och ett liv format av Frälsningsarmén. Boken utsågs till vinnare av Sveriges radios lyrikpris 2022.
Anna Rydstedt-priset består av 5 000 kronor, konstverket ”Fågelsten” av Marianne Hedelin och ett diplom. Anna Rydstedt-sällskapets styrelse utser pristagaren. Det finns inga formella kriterier, men pristagaren ska skriva i Anna Rydstedts anda – det ska finnas en igenkänning och ett poetiskt släktskap med Anna Rydstedts poesi.
Prisutdelningen äger rum under Poesi på Öland i Anna Rydstedts Ventlinge, 3 juli 2022.

Anna i Lund

Anna Smedberg Bondesson och Valborg Lindgärde, ansvarig för Västerkyrkans kvinnofrukostar.

 

Lördagen den 19 mars klockan 9 kom det ett trettiotal kvinnor för att ta del av kvinnofrukosten med föredraget ”Anna på Byggmästaregatan – Anna i världen” av Anna Smedberg Bondesson. Med utgångspunkt i det lokala drogs linjer till såväl hennes poetik som hela hennes författarskap och liv. Många av frågorna handlade om vilka olika slags hinder hon mötte som ung kvinnlig poet och hur hon lyckades skapa sig en egen plats och punkt i tillvaron och världen.

Västerkyrkan ligger på Byggmästaregatan i Lund, där också Anna Rydstedt bodde i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet då hon skrev diktsamlingarna Min punkt och Presensbarn.

Hela gatan är just nu uppriven på grund av en omfattande ombyggnad så det går nästan inte att ta sig fram längs den.

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/byggmastaregatan-byggs-om