De litterära sällskapens dag i Gärdslösa.


Leo Eriksson talar om Anna i Längtlinge.

Temat var längtan då de tre litterära sällskapen bjöd in möttes i Gärdslösa Prästgård 20 juli. Leo Eriksson , medlem i sällskapet sedan länge och slottsfogde på Solliden, talade om Anna Rydstedt på temat Längtan. Han kallade fyndigt sitt föredrag för Anna i Längtlinge.
Leo utgick från tre dikter av Anna Rydstedt: ”Sommarkropp”, ”Min far biskopen” och ”På Önnemo ö”. I sitt föredrag berättade Leo hur han kopplar dessa dikter till Annas längtan efter En inre frid, En far och gården i Ventlinge.

För de övriga två sällskapen talade Anita Bertilsson för Margit Fribergsällskapet och Kenth Jönsson för Stagnelii vänner