Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

De litterära sällskapens dag i Gärdslösa.

24 juli, 2023 20:05


Leo Eriksson talar om Anna i Längtlinge.

Temat var längtan då de tre litterära sällskapen bjöd in möttes i Gärdslösa Prästgård 20 juli. Leo Eriksson , medlem i sällskapet sedan länge och slottsfogde på Solliden, talade om Anna Rydstedt på temat Längtan. Han kallade fyndigt sitt föredrag för Anna i Längtlinge.
Leo utgick från tre dikter av Anna Rydstedt: ”Sommarkropp”, ”Min far biskopen” och ”På Önnemo ö”. I sitt föredrag berättade Leo hur han kopplar dessa dikter till Annas längtan efter En inre frid, En far och gården i Ventlinge.

För de övriga två sällskapen talade Anita Bertilsson för Margit Fribergsällskapet och Kenth Jönsson för Stagnelii vänner

Läs fler nyheter från säsongen