Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Poesi i Sjögrens lada den 7 augusti i Byxelkrok

18 augusti, 2022 08:40
Lennart Sjögren, Viktoria Bengtsdotter Katz och Paula Henrikson.

Litteraturvetaren Paula Henrikson samtalade med poeten Lennart Sjögren om Anna Rydstedts poesi och om Lennart Sjögrens egen poesi i Sjögrens lada i Byxelkrok den 7 augusti. Två dikter av Anna Rydstedt som Lennart Sjögren fäst sig vid är ”Kom mamma se vårt fina vete” och ”Sommar står kring äng och hus”.  Dikter som Lennart också läste för oss.

    
Därefter höll Paula Henrikson ett föredrag med titeln ”Hennes  jord: Om mark, sten och bergarter hos Anna Rydstedt,  Lennart Sjögren och Göran Sonnevi”. En naturvetenskaplig ingång till texter, som alla är Ölandsbaserade av dessa tre poeter. Uttrycket Hennes jord är hämtat från Göran Sonnevi som här har Anna Rydstedt i tankarna. Alla dessa stenar och bergarter ger oss ett enormt tidsperspektiv och påminner oss om att den mänskliga historien inte är särskilt lång.  Kanske kan vi lite lättsinnigt kalla föredraget geologisk litteraturvetenskap.

Evenemanget var arrangerat av Anna Rydstedt-sällskapet

Läs fler nyheter från säsongen

Kommande

Det finns inga kommande evenemang.

Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge är alltid öppen!