Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Sjögrens lada 14 augusti

1 september, 2021 09:14

Lennart Sjögren och Jonas Ellerström möttes för ett samtal om Anna Rydstedts diktning i Sjögrens lada i Byxelkrok.

Samtalet skulle ha varit offentligt men coronans spridning gjorde att det offentliga framträdandet skjuts till ett senare tillfälle.

Det blev ett fint samtal om några av Anna Rydstedts dikter bland annat ”Kom mamma, se vårt fina vete!”. Det är en dikt som Lennart Sjögren ofta återkommer till som en av Annas bästa. Han liknar den vid en målning – en gobeläng. Begravningsföljet kör genom ett Öland i blekt oktoberljus där det nysådda höstvetet är i god växt. Samtalet kom även att röra vid likheter och skillnader mellan det sydöländska och det nordöländska. Anna Rydstedt i Ventlinge och Lennart Sjögren i Byxelkrok. De var ungefär lika gamla – Anna Rydstedt föddes 1928 och Lennart Sjögren 1930. Båda föddes i bondemiljö – där Lennart senare blev fårbonde, medan Anna delade sitt liv mellan Stockholm och Öland.

Havet förekommer ofta i bådas dikter. Lennart skrev en diktsamling med titeln Havet och en av Annas dikter bär titeln ”Havet”. Anna liknar det vita vågskummet vid små hundar – Lennart vid smågrisar. Samtalet mellan Jonas Ellerström och Lennart Sjögren berörde. I värmen och personkemin mellan de två växte en fördjupad bild av såväl Anna Rydstedts som Lennart Sjögrens poesi fram.

Ylva Magnusson filmade samtalet. Så småningom kommer det att publiceras.

Läs fler nyheter från säsongen

Kommande

Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge är alltid öppen!