Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Fåglar och poesi i Ottenby

23 april, 2019 18:59
Jonas Ellerström talar inför en intresserad publik i Ottenby på världslitteraturdagen 23 april 2019

Jonas Ellerström har länge intresserat sig för sambanden mellan ornitologi och poesi. Den uppmärksamhet, den skärpning av syn och hörsel som fältskådningen medför har sin absoluta motsvarighet för poesiläsaren. Med den öländska poeten Anna Rydstedt som utgångspunkt talade Jonas om detta på världslitteraturdagen den 23 april. Platsen var Ottenby, Öland och ett fyrtiotal intresserade fick avnjuta ett mycket intressant föredrag med många personliga erfarenheter.

Alla nyheter

 

Kommande