Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Anna i Lund

29 mars, 2022 09:24

Anna Smedberg Bondesson och Valborg Lindgärde, ansvarig för Västerkyrkans kvinnofrukostar.

 

Lördagen den 19 mars klockan 9 kom det ett trettiotal kvinnor för att ta del av kvinnofrukosten med föredraget ”Anna på Byggmästaregatan – Anna i världen” av Anna Smedberg Bondesson. Med utgångspunkt i det lokala drogs linjer till såväl hennes poetik som hela hennes författarskap och liv. Många av frågorna handlade om vilka olika slags hinder hon mötte som ung kvinnlig poet och hur hon lyckades skapa sig en egen plats och punkt i tillvaron och världen.

Västerkyrkan ligger på Byggmästaregatan i Lund, där också Anna Rydstedt bodde i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet då hon skrev diktsamlingarna Min punkt och Presensbarn.

Hela gatan är just nu uppriven på grund av en omfattande ombyggnad så det går nästan inte att ta sig fram längs den.

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/byggmastaregatan-byggs-om

Läs fler nyheter från säsongen

Kommande

Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge är alltid öppen!