Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Rädsla och vrede i vår tid - speglad i Anna Rydstedts dikter

1 augusti, 2018 11:33

PehrOlov Persson om Anna Rydstedts poesi 

Den 1 augusti talade PehrOlov Pehrsson om rädsla och vrede i Anna Rydstedts poesi. PehrOlov hade valt ut fjorton dikter som han analyserade i perspektivet av aktuella frågor i vår tid. Föreläsningen, som ägde rum i Annas trädgård i Ventlinge, utvecklades till ett givande samtal med de sjutton deltagarna om Annas dikter och metoo-rörelsen, de kvarvarande patriarkala strukturerna, synen på flyktingar, individ och kollektiv, kommunikationens betydelse m.m.

Alla nyheter

 

Kommande