Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Litterär matiné på Hartwickska huset på söder i Stockholm

17 oktober, 2021 11:11

Den 10 oktober deltog Anna Rydstedt-sällskapet och Bodil Malmsten-sällskapet i en av de litterära matinéer som DELS anordnar fyra söndagar i oktober i Hartwickska huset vid Mariatorget i Stockholm. Jonas Ellerström började och presenterade Anna Rydstedt och sin bok Anna på Öland, prosatexter som Anna Rydstedt skrivit med motiv från Öland och som tidigare varit svåra att hitta. Därefter talade Torbjörn Lodén om boken In i ordens domäner, som baserar sig på ett symposium som Vitterhetsakademien arrangerade i Stockholm 2018.

Sedan var det Bodil Malmsten-sällskapets tur och Åsa Malmsten presenterade sin syster Bodil Malmsten genom att berätta om Bodil och läsa hennes dikter. Åsa berättade bland annat att Bodil bott alldeles vid Mariatorget, så Hartwickska huset passade väldigt bra för dem. Hon avslutade med att låta oss lyssna på Ellen Sundberg som sjöng Ett bloss för moster Lilly från den nya CD:n Ett bloss för Bodil Malmsten.

Dessutom fanns tid för samtal och mingel och möjlighet att utforska våra bokbord. DELS gjorde också reklam för boken Sverige läser och tidningen Parnass.

Läs fler nyheter från säsongen

Kommande

Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge är alltid öppen!