Hem

2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Anna Rydstedt levde 1928–1994 och gav ut åtta diktsamlingar.

Det enda

Var har du svävat så stilla i natt?
Av teångor doftar dina vingar, min själ.
Citron känner min tunga,
men mörker är än din luft, min själ.

Dock ser jag människorna,
kvinnor och män vid borden i Europa.
Jag också är född och
vuxen till det enda:
att vara Anna i världen.

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland. Hon ville egentligen bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster. Hon studerade i Lund, blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan, och debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953).

Mer om Anna

Anna Rydstedt-sällskapet bildades 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning. Sällskapet samlas årligen till sommarmöte 4 juli i Ventlinge.

Mer om sällskapet

 

Nyheter

Ventlinge i världen på Stadsbiblioteket i Stockholm

21 mars, 2019 18:00

Film, samtal och samvaro bland böcker! 21 mars samlades ett fyrtiotal personer på Stadsbiblioteket i Stockholm för att se Ylva Magnussons poetiska porträtt av Anna Rydstedt, ”Ventlinge i världen”.  Jonas Ellerström inledde ett efterföljande samtal genom att intervjua Ylva om hennes arbete och hennes tankar omkring filmen.

Från Anna Rydstedt-sällskapet medverkade, förutom Ylva och Jonas, Sofia Lodén och Lena Jönsson och från Stadsbiblioteket Alice Thorburn.

Jonas Ellerström och Elisabeth Mansén vid bokbordet.
Jonas Ellerström, Alice Thorburn, Ylva Magnusson, Lena Jönsson och Sofia Lodén. Alice var Stadsbibliotekets värd för kvällen.

.

Alla nyheter

 

Kommande