Anna

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge, en liten by på södra Öland. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och syster. Egentligen ville hon bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster.

Hon studerade i Lund och blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan. Hon debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953). Efter studierna arbetade hon som folkhögskolelärare i bl.a Eslöv och Stockholm, men återvände varje år till hemgården, som hon senare övertog.

Om Öland har Anna sagt i en intervju: ”Öland … blir den punkt i världen varifrån jag på olika radier tar mig ut i världen för att sedan vända tillbaka från olika riktningar. Öland är ett centrum i mitt liv, en mikrokosm där de existentiella villkoren rymmer samma faktorer som överallt i världen, allt som hör livet till”

Anna Rydstedt såg sammanhangen mellan stort och smått. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna omkring liv och död.

Hon gifte sig med folkhögskolläraren Gustaf Dannstedt.

Anna Rydstedt skrev åtta diktsamlingar.

Mer om Anna

Bibliografi om Anna Rydstedt

Hans Ruin till Anna Rydstedt 27 december 1960

Professor Hans Ruin var Anna Rydstedts lärare i Lund. I ett brev från 1960 (PDF) skriver han bl.a. om den nyutkomna diktsamlingen Min punkt.

Lundaskolan

I Lyrikvännen nr 4/2011 finns en informativ artikel om Anna Rydstedt och Lundaskolan

Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondessons avhandling om Anna Rydstedts diktkonst, utgiven på Ellerströms förlag 2005

Kerstin Larsson

Kerstin skriver om en personlig och nära vänskap med Anna

Mitt hem

Anna, 18 år, skriver om sin familj 1946

Årets ölänning 1980

Barometern 2 dec 2012: Årets ölänning 1980 och första mottagare av Sollidenpriset

Bilden

Anna som ung med ett får.