Om Anna

Anna Rydstedt föddes i Ventlinge, en liten by på södra Öland. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och syster. Egentligen ville hon bli präst, men tvingades motvilligt avstå, då svenska kyrkan ännu inte tillät kvinnliga präster.

Hon studerade i Lund och blev en del av den litterära krets som kom att kallas Lunda-skolan. Hon debuterade med diktsamlingen ”Bannlyst prästinna” (1953). Efter studierna arbetade hon som folkhögskolelärare i bl.a Eslöv och Stockholm, men återvände varje år till hemgården, som hon senare övertog.

Om Öland har Anna sagt i en intervju: ”Öland … blir den punkt i världen varifrån jag på olika radier tar mig ut i världen för att sedan vända tillbaka från olika riktningar. Öland är ett centrum i mitt liv, en mikrokosm där de existentiella villkoren rymmer samma faktorer som överallt i världen, allt som hör livet till”

Anna Rydstedt såg sammanhangen mellan stort och smått. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna omkring liv och död.

Hon gifte sig med folkhögskolläraren Gustaf Dannstedt.

Anna Rydstedt skrev åtta diktsamlingar.

Mer om Anna

Bibliografi om Anna Rydstedt

Anna i världen

Anna Smedberg Bondessons avhandling Anna i världen – om Anna Rydstedts diktkonst, utgiven på Ellerströms förlag 2005. Avhandlingen är tyvärr slutsåld men finns att läsa i sin helhet här. Klicka på understrykningen ovan.

Kära, kära verklighet
Biografi om Anna Rydstedt, skriven av författaren och mångårige vännnen Jan Olov Ullén. Ger en grundläggande presentation av Anna Rydstedts liv och diktning, med många personliga minnesbilder. Finns att köpa genom sällskapet.

Tjugo röster om Anna Rydstedt
Ingegerd Blomstrand har samlat tjugo röster om Anna Rydstedt. Släktingar, vänner, litteraturvetare, konstnärer och författarkollegor berättar om Anna och hennes poesi. Boken kan köpas av sällskapet och Ellerströms förlag.

Litteraturbanken
På litteraturbanken finns en kortfattad introduktion av Anna Rydstedt. Där finns också hennes diktsamlingar och en ljudbank.

Lundaskolan

I Lyrikvännen nr 4/2011 finns en informativ artikel om Anna Rydstedt och Lundaskolan

Hans Ruin till Anna Rydstedt 27 december 1960

Professor Hans Ruin var Anna Rydstedts lärare i Lund. I ett brev från 1960 (PDF) skriver han bl.a. om den nyutkomna diktsamlingen Min punkt.

Kerstin Larsson

Kerstin skriver om en personlig och nära vänskap med Anna

Årets ölänning 1980

Barometern 2 dec 2012: Årets ölänning 1980 och första mottagare av Sollidenpriset

Bilden

Anna Smedberg Bondesson föreläser på sommarmöte 4 juli 2018 i Anna Rydstedts skrivarstuga. På väggen till höger syns en bild som Anna Rydstedt målat.