Dansföreställning i Huddinge kyrka

Dansföreställningen Bannlyst prästinna framfördes i Huddinge kyrka lördag 11 mars under suverän ledning av Eva Perbrand Magnusson. Ett tiotal dansare medverkade, däribland Tove Skeidsvoll. Musik på viola da gamba och orgel samt sång framfördes av Nora Roll och Elisabet Brander.
Anna Rydstedt-sällskapet medverkade med bokbord och en kort introduktion av Lena Jönsson till poeten Anna Rydstedt, vars diktsamling Bannlyst prästinna ligger till grund för föreställningen.