Poesi i Sjögrens lada den 7 augusti i Byxelkrok

Lennart Sjögren, Viktoria Bengtsdotter Katz och Paula Henrikson.

Litteraturvetaren Paula Henrikson samtalade med poeten Lennart Sjögren om Anna Rydstedts poesi och om Lennart Sjögrens egen poesi i Sjögrens lada i Byxelkrok den 7 augusti. Två dikter av Anna Rydstedt som Lennart Sjögren fäst sig vid är ”Kom mamma se vårt fina vete” och ”Sommar står kring äng och hus”.  Dikter som Lennart också läste för oss.

    
Därefter höll Paula Henrikson ett föredrag med titeln ”Hennes  jord: Om mark, sten och bergarter hos Anna Rydstedt,  Lennart Sjögren och Göran Sonnevi”. En naturvetenskaplig ingång till texter, som alla är Ölandsbaserade av dessa tre poeter. Uttrycket Hennes jord är hämtat från Göran Sonnevi som här har Anna Rydstedt i tankarna. Alla dessa stenar och bergarter ger oss ett enormt tidsperspektiv och påminner oss om att den mänskliga historien inte är särskilt lång.  Kanske kan vi lite lättsinnigt kalla föredraget geologisk litteraturvetenskap.

Evenemanget var arrangerat av Anna Rydstedt-sällskapet