Litterär matiné på Hartwickska huset på söder i Stockholm

Den 10 oktober deltog Anna Rydstedt-sällskapet och Bodil Malmsten-sällskapet i en av de litterära matinéer som DELS anordnar fyra söndagar i oktober i Hartwickska huset vid Mariatorget i Stockholm. Jonas Ellerström började och presenterade Anna Rydstedt och sin bok Anna på Öland, prosatexter som Anna Rydstedt skrivit med motiv från Öland och som tidigare varit svåra att hitta. Därefter talade Torbjörn Lodén om boken In i ordens domäner, som baserar sig på ett symposium som Vitterhetsakademien arrangerade i Stockholm 2018.

Sedan var det Bodil Malmsten-sällskapets tur och Åsa Malmsten presenterade sin syster Bodil Malmsten genom att berätta om Bodil och läsa hennes dikter. Åsa berättade bland annat att Bodil bott alldeles vid Mariatorget, så Hartwickska huset passade väldigt bra för dem. Hon avslutade med att låta oss lyssna på Ellen Sundberg som sjöng Ett bloss för moster Lilly från den nya CD:n Ett bloss för Bodil Malmsten.

Dessutom fanns tid för samtal och mingel och möjlighet att utforska våra bokbord. DELS gjorde också reklam för boken Sverige läser och tidningen Parnass.

Sjögrens lada 14 augusti

Lennart Sjögren och Jonas Ellerström möttes för ett samtal om Anna Rydstedts diktning i Sjögrens lada i Byxelkrok.

Samtalet skulle ha varit offentligt men coronans spridning gjorde att det offentliga framträdandet skjuts till ett senare tillfälle.

Det blev ett fint samtal om några av Anna Rydstedts dikter bland annat ”Kom mamma, se vårt fina vete!”. Det är en dikt som Lennart Sjögren ofta återkommer till som en av Annas bästa. Han liknar den vid en målning – en gobeläng. Begravningsföljet kör genom ett Öland i blekt oktoberljus där det nysådda höstvetet är i god växt. Samtalet kom även att röra vid likheter och skillnader mellan det sydöländska och det nordöländska. Anna Rydstedt i Ventlinge och Lennart Sjögren i Byxelkrok. De var ungefär lika gamla – Anna Rydstedt föddes 1928 och Lennart Sjögren 1930. Båda föddes i bondemiljö – där Lennart senare blev fårbonde, medan Anna delade sitt liv mellan Stockholm och Öland.

Havet förekommer ofta i bådas dikter. Lennart skrev en diktsamling med titeln Havet och en av Annas dikter bär titeln ”Havet”. Anna liknar det vita vågskummet vid små hundar – Lennart vid smågrisar. Samtalet mellan Jonas Ellerström och Lennart Sjögren berörde. I värmen och personkemin mellan de två växte en fördjupad bild av såväl Anna Rydstedts som Lennart Sjögrens poesi fram.

Ylva Magnusson filmade samtalet. Så småningom kommer det att publiceras.

Sommarmöte med lyrik och musik

4 juli höll Anna Rydstedt-sällskapet sommarmöte i Ventlinge. Torbjörn Lodén presenterade boken In i ordens domäner, som är ett resultat av ett symposium på Kungl. Vitterhes Akademien 2020. Anna Rydstedts liv och diktning presenteras i boken av 17 olika symposie-medverkande under rubriker som:  Sen min gamle Gud försvann, Man springer inte hela livet på blommande ängar och En ömhet för allt som lever.     Jonas Ellerström, en av medförfattarna i In i ordens domäner, presenterade sedan Anna på Öland, en liten bokpärla med självbiografiska prosatexter av Anna Rydstedt, tillkomna 1946 – 1993. Och sist blev det Tumult och Tove Fokesson, dvs musik och sång. Alltifrån finstämt lyriskt till oemotståndligt svängigt ös blev det. Vi var ett fyrtiotal som kunde avnjuta detta i ”Elins horva” utanför skrivarstugan i Anna Rydstedts Ventlinge.

Vårnyheter

Poesifestval 4 juli uppskjuten.

För andra gången skjuter vi upp den planerade poesifestivalen ett år. Nu siktar vi på 2022 !   Glad nyhet i sammanhanget: Sällskapet kommer att dela ut ett poesipris i samband med festivalen!

Ny bok.

Anna Rydstedts självbiografiska texter från Öland, det viktigaste landskapet i livet för henne. Här visar hon sig som en säker, koncentrerad och personlig prosaförfattare.

Jonas Ellerström har samlat ihop texterna, flera tidigare okända, skrivit inledning och kommentarer. Lena Jönsson har varit bildredaktör och försett boken med egna foton och bilder ur rydstedtska familjealbum. Beställ boken från Anna Rydstedt-sällskapet. Finns också att köpa på Rönnells antikvariat och bokhandel i Stockholm.

Sommarmöte 4 juli 2020

Litteraturstigen fick ett nytt konstverk: Hare av Lars Apelmo. Vi var ett tjugotal som promenerade ner till platsen för den nya skulpturen. Haren och diktstolpen med Septemberpastoral fick en fin invigning med berättande och kommentarer och avslutningsvis fanfar på munspel.

Efteråt samling i Anna Rydstedts trädgård, med flädersaft, bondkakor och jordgubbar. Vi hittade tillräckligt med lä för att sitta utomhus och samtala om dikten ”Septemberpastoral”. Tack alla som kom och särskilt tack till Lars Apelmo för att ha berikat litteraturstigen med ett nytt konstverk.