Litterär matiné på Hartwickska huset på söder i Stockholm

Den 10 oktober deltog Anna Rydstedt-sällskapet och Bodil Malmsten-sällskapet i en av de litterära matinéer som DELS anordnar fyra söndagar i oktober i Hartwickska huset vid Mariatorget i Stockholm. Jonas Ellerström började och presenterade Anna Rydstedt och sin bok Anna på Öland, prosatexter som Anna Rydstedt skrivit med motiv från Öland och som tidigare varit svåra att hitta. Därefter talade Torbjörn Lodén om boken In i ordens domäner, som baserar sig på ett symposium som Vitterhetsakademien arrangerade i Stockholm 2018.

Sedan var det Bodil Malmsten-sällskapets tur och Åsa Malmsten presenterade sin syster Bodil Malmsten genom att berätta om Bodil och läsa hennes dikter. Åsa berättade bland annat att Bodil bott alldeles vid Mariatorget, så Hartwickska huset passade väldigt bra för dem. Hon avslutade med att låta oss lyssna på Ellen Sundberg som sjöng Ett bloss för moster Lilly från den nya CD:n Ett bloss för Bodil Malmsten.

Dessutom fanns tid för samtal och mingel och möjlighet att utforska våra bokbord. DELS gjorde också reklam för boken Sverige läser och tidningen Parnass.