Sjögrens lada 14 augusti

Lennart Sjögren och Jonas Ellerström möttes för ett samtal om Anna Rydstedts diktning i Sjögrens lada i Byxelkrok.

Samtalet skulle ha varit offentligt men coronans spridning gjorde att det offentliga framträdandet skjuts till ett senare tillfälle.

Det blev ett fint samtal om några av Anna Rydstedts dikter bland annat ”Kom mamma, se vårt fina vete!”. Det är en dikt som Lennart Sjögren ofta återkommer till som en av Annas bästa. Han liknar den vid en målning – en gobeläng. Begravningsföljet kör genom ett Öland i blekt oktoberljus där det nysådda höstvetet är i god växt. Samtalet kom även att röra vid likheter och skillnader mellan det sydöländska och det nordöländska. Anna Rydstedt i Ventlinge och Lennart Sjögren i Byxelkrok. De var ungefär lika gamla – Anna Rydstedt föddes 1928 och Lennart Sjögren 1930. Båda föddes i bondemiljö – där Lennart senare blev fårbonde, medan Anna delade sitt liv mellan Stockholm och Öland.

Havet förekommer ofta i bådas dikter. Lennart skrev en diktsamling med titeln Havet och en av Annas dikter bär titeln ”Havet”. Anna liknar det vita vågskummet vid små hundar – Lennart vid smågrisar. Samtalet mellan Jonas Ellerström och Lennart Sjögren berörde. I värmen och personkemin mellan de två växte en fördjupad bild av såväl Anna Rydstedts som Lennart Sjögrens poesi fram.

Ylva Magnusson filmade samtalet. Så småningom kommer det att publiceras.