Anna i Lund

Anna Smedberg Bondesson och Valborg Lindgärde, ansvarig för Västerkyrkans kvinnofrukostar.

 

Lördagen den 19 mars klockan 9 kom det ett trettiotal kvinnor för att ta del av kvinnofrukosten med föredraget ”Anna på Byggmästaregatan – Anna i världen” av Anna Smedberg Bondesson. Med utgångspunkt i det lokala drogs linjer till såväl hennes poetik som hela hennes författarskap och liv. Många av frågorna handlade om vilka olika slags hinder hon mötte som ung kvinnlig poet och hur hon lyckades skapa sig en egen plats och punkt i tillvaron och världen.

Västerkyrkan ligger på Byggmästaregatan i Lund, där också Anna Rydstedt bodde i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet då hon skrev diktsamlingarna Min punkt och Presensbarn.

Hela gatan är just nu uppriven på grund av en omfattande ombyggnad så det går nästan inte att ta sig fram längs den.

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/byggmastaregatan-byggs-om