Rädsla och vrede i vår tid – speglad i Anna Rydstedts dikter

PehrOlov Persson om Anna Rydstedts poesi 

Den 1 augusti talade PehrOlov Pehrsson om rädsla och vrede i Anna Rydstedts poesi. PehrOlov hade valt ut fjorton dikter som han analyserade i perspektivet av aktuella frågor i vår tid. Föreläsningen, som ägde rum i Annas trädgård i Ventlinge, utvecklades till ett givande samtal med de sjutton deltagarna om Annas dikter och metoo-rörelsen, de kvarvarande patriarkala strukturerna, synen på flyktingar, individ och kollektiv, kommunikationens betydelse m.m.