Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 1 maj 2010 – 30 april 2011

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: Viktoria Bengtsdotter Katz (ordförande), Marianne Hedelin, Theo Janson, Lena Jönsson (sekreterare), Ninni Petersson (kassör), Rudolf Rydstedt och Anna Smedberg Bondesson.

Revisorer: Ingemar Arvidsson och Sune Sigvardsson. Revisorssuppleant är Peter Wikander.

Valberedning: Lotta Jansson, Torbjörn Lodén och Anders Marell.

Hedersmedlemmar: Ruth Carlsson, Göran Sonnevi och Jan Olov Ullén.

Medlemsavgift: 100 kr per person och år.

Antalet medlemmar är 90 personer.

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).

Sällskapets hemsida har adress www.annarydstedt.se Ansvarig för hemsidan är Marianne Hedelin

Verksamhet

Årsmöte hölls den 4 juli i skrivarstugan som hör till Anna Rydstedts gamla barndomshem i Ventlinge, där Anna också varit sommarboende fram till sin död 1994. Före årsmötet talade Lennart Sjögren och Nina Södergren om Anna Rydstedt som vän och författarkollega. Ett sjuttiotal personer kom och lyssnade. Innan själva årsmötet minglade vi i trädgården med jordgubbar, saft och kakor. Marianne Hedelin och Theo Janson hade ordnat konstutställning i trädgården med konst som anknöt till Anna Rydstedt. 

Vi har haft tre styrelsemöten under verksamhetsåret.

Vi har skickat ut fyra medlemsbrev via e-post respektive vanlig post.

Andra aktiviteter under året

Den 21 juli deltog Anna Rydstedt-sällskapet i en sammankomst och presentation av de tre öländska litterära sällskapen i Gärdslösa prästgård. De övriga sällskapen var Margit Friberg-sällskapet och Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner. Jan Olov Ullén höll en kort presentation av Anna Rydstedts diktning. Alla tre sällskapen hade också bokbord och broschyrer.

Den 23 augusti representerade Lena Jönsson Anna Rydstedt-sällskapet på en poesicirkel på biblioteket i Skarpnäck. Cirkeln hade valt att läsa Anna Rydstedts diktsamling Lökvår. 

Vid Skördefesten på Öland den 1- 3 oktober presenterade Marianne Hedelin sällskapet med böcker och foldrar på Norrgården i Ventlinge. Lena Jönsson och Sofia Lodén läste dikter av Anna Rydstedt i Ventlinge konsthall på lördagskvällen.

Hemsidan

Vi har påbörjat arbetet att lägga in alla diktsamlingar av Anna Rydstedt på vår hemsida. Vi började med Bannlyst prästinna och resten följer i sinom tid.

En bibliografi om Anna Rydstedt finns också på hemsidan. Vi uppskattar tips från våra medlemmar om ytterligare material.

Bakom kulisserna

Ett stort arbete har pågått under verksamhetsåret med att färdigställa en bok baserad på de bidrag Ölandsbladet publicerade varje vecka mellan augusti 2009 och juli 2010 under vinjetten Veckans Anna Rydstedt. 

Ett annat arbete har pågått med att producera en cd-skiva med dikter inlästa av Anna Rydstedt.

Boken och cd-skivan kommer dock att bli färdiga först under nästa verksamhetsår.

Ekonomi

Sällskapets ekonomi har varit helt baserad på medlemsavgifter och allt arbete har skett ideellt.

Ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet.

Viktoria Bengtsdotter Katz

Marianne Hedelin, Theo Janson, Lena Jönsson

Ninni Petersson, Rudolf Rydstedt och Anna Smedberg Bondesson