Verksamhetsberättelse 2009–2010

Anna Rydstedt-sällskapet

Verksamhetsberättelse 4 juli 2009 – 30 april 2010

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: Viktoria Bengtsdotter Katz (ordförande), Marianne Hedelin, Theo Janson, Lena Jönsson (sekreterare), Ninni Petersson (kassör), Rudolf Rydstedt och Anna Smedberg Bondesson

Revisorer: Ingemar Arvidsson och Sune Sigvardsson. Revisorsuppleant är Peter Wikander

Valberedning: Lotta Janson och Torbjörn Lodén

Hedersmedlemmar: Ruth Carlsson, Göran Sonnevi och Jan Olov Ullén

Medlemsavgift 100 kronor per person och år

Antalet medlemmar är 85 personer

Sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd)

Verksamhet

Konstituerande möte för sällskapet hölls den 4 juli i skrivarstugan i Anna Rydstedts gamla barndomshem i Ventlinge, där Anna också varit sommarboende fram till sin död 1994. Ett sjuttiotal personer var närvarande. Vi samlades nedanför Ventlinge kyrka där Viktoria Bengtsdotter Katz hälsade alla välkomna och sedan gick vi till skrivarstugan som numera ägs av Lena Jönsson och Torbjörn Lodén. Före mötet talade Jan Olov Ullén om Anna Rydstedts poesi under rubriken ”Kom sol, så skall du få en apelsin” och Göran Sonnevi läste dikter av Anna. Därefter var det mingel med flädersaft och kakor i trädgården. I trädgården fanns konst från Majslabyrinten i Ventlinge som skapats under Theo Jansons ledning och som 2008 haft Anna Rydstedt som tema. I trädgården blev det också improviserad sång av Gudrun Hagliden innan regnet drev in oss i skrivarstugan igen för vårt konstituerande möte.

Vi har haft fem styrelsemöten under verksamhetsåret.

Vi har under verksamhetsåret skickat ut fyra medlemsbrev via e-post respektive vanlig post.

Aktiviteter under året:

På Skördefesten den 25 september i Norrgården, Ventlinge, medverkade Viktoria Bengtsdotter Katz och Marianne Hedelin med diktläsning och försäljning av ”Samlade dikter”

Diktläsningen ägde rum i Ventlinge konsthall och ett femtiotal personer kom och lyssnade.

På Borgholms bibliotek den 13 februari ägde ett samtal rum mellan Margit Friberg-sällskapets ordförande Sigrid Fredriksson och Anna Rydstedt-sällskapets ordförande Viktoria Bengtsdotter Katz under rubriken ”Fåglar, alvar, och rymd, ett möte mellan Margit Friberg och Anna Rydstedt” Ett femtiotal personer kom och lyssnade.

Den 26 april ordnade Kjell Petersson, tidigare rektor och före detta kollega med Anna, en dag på Eslövs folkhögskola, där skolans elever arbetade med Annas dikter. Viktoria Bengtsdotter Katz medverkade även här. På kvällen höll Anna Smedberg Bondesson ett föredrag om Anna Rydstedt med utgångspunkt i dikten ”I ödesgungan” Det blev även diktläsning och musik kring dikten ”Lilla fågel” och ett litet bokbord med Annas dikter. Ett trettiotal personer kom och lyssnade varav några var gamla elever till Anna på den tiden hon var lärare på Eslövs folkhögskola. Kvällen arrangerades av Eslövs föreläsarförening i samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet.

Ölandsbladet har varje lördag sedan 26 september 2009 publicerat en dikt av Anna Rydstedt under vinjetten ”Veckans Anna Rydstedt”. Dikterna är valda av personer som på något sätt har anknytning till Anna. Marianne Hedelin har tagit initiativ till detta och sköter projektet från sällskapets sida.

Vi har skapat en hemsida www.annarydstedt.se som sköts av Marianne Hedelin.

Theo Janson har gjort en presentationsfolder och även designat en roll up, som sällskapet låtit framställa.

Ninni Petersson har gjort en ekonomisk redovisning som kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet.

Ventlinge 12 juni

Viktoria Bengtsdotter Katz, ordförande
Marianne Hedelin
Theo Janson
Lena Jönsson
Ninni Petersson
Rudolf Rydstedt
Anna Smedberg Bondesson