Bildandet av Anna Rydstedt-sällskapet

Sällskapet bildas 4 juli 2009 i Annas skrivarstuga i Ventlinge.

Ett 70-tal personer samlades i Ventlinge den 4 juli 2009, för att bilda Anna Rydstedt-sällskapet. I parken nedanför kyrkan hälsade Viktoria Bengtsdotter Katz alla välkomna. Torbjörn Lodén och Lena Jönsson som bor i Annas barndomshem, inbjöd till trädgården och skrivarstugan. I trädgården fanns konst skapad av de konstnärer som tolkade Annas dikter i Konstlabyrinten vid Ventlinge konsthall 2008.

I skrivarstugan berättade Jan Olov Ullén, vän till Anna sedan lundatiden, om Anna som person och om hennes poesi, utifrån dikten ”Kom sol, så ska du få en apelsin”. Skrivarstugan var fylld till bristningsgränsen, genom fönstret syntes Elins horva i julitorkan och där nedanför lyste ett djupblått Kalmarsund. I direkt anslutning till Jan Olovs berättelse läste Göran Sonnevi ”Drottningen”, en av Annas senare dikter.

Jan Olov Ullén och Göran Sonnevi inramade bildandet av Anna Rydstedt-sällskapet. Båda var nära vänner till Anna och det var de två som sammanställde Annas postuma diktsamling Kore (1994). De utsågs till hedersmedlemmar i sällskapet tillsammans med Anna syster, Rut Carlsson.

I trädgården bjöds det på flädersaft efter Annas eget recept, och det minglades bland konsten i trädgården. Därefter bildades Anna Rydstedt-sällskapet vid ett konstituerande möte som antog stadgar och valde styrelse. Margit Friberg-sällskapets ordförande Sigrid Fredriksson överlämnade en blomma och gratulerade det nybildade sällskapet med förhoppningar om ett gott samarbete i framtiden.