Bibliografi

Bibliografi

Referensverk

Författaren själv: ett biografiskt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare. Höganäs 1993.
En lundensisk litteraturhistoria, Göteborg 2017, s. 311 – 314
Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Höganäs 1997. Band 4, s. 81 – 84.
Skånes litteraturhistoria, Malmö 1997. Band 2, s. 51 – 54.
Den svenska litteraturen, Sthlm 1999. Band 3, s. 358 – 359.

Intervjuer i tryckt form

Jonsson, Busk Rut, ”Anna från Öland: Jag blir snällare när jag går i kyrkan”, Veckojournalen 1972:6.
Rying, Matts,”Anna i världen”, (Lyrikvännen 1981:1), i författarens Poeter till svars, Sthlm 1985.
Sandström, Katarina, ”Författaren som vill gå bortom förnuftet”, Barometern, 1989-11-08.
Sjögren, Lennart, ”Samtal med Anna Rydstedt” (Vår lösen 1972:8), i författarens Bilden. Tankar om poesi och miljö, Sthlm 1981.
Söderberg, Monnica, ”Jag tänker så ofta på min tappra lilla mamma och hennes hårda liv”, Hemmets journal 1983:39.
Wendel, Mia, ”Etik är att vara sann mot sig själv och andra”, Barometern, 1985-08-14.

Böcker och artiklar i böcker

Bergom-Larsson, Maria, ”Anna i världen”, i författarens Människan i det vertikala samhället, Sthlm 1974.
Björck, Staffan, ”En skuta, Ö, du själv är lik … På seglats genom Ölandsdikten”, i Sven
Gillsäter & Sigvard Malmberg, Öland. Nattviol och näktergal, Sthlm 1983.
Ellerström, Jonas, Inledning till Rydstedt, Anna; Anna i Lund: dikter, prosa, kritik och minnen; redigerad och med inledning och kommentarer av Jonas Ellerström, Lund 2018.
Johansson, Anders, En resa till underjorden: om tre dikter från Öland. Kalmar 2001.
Nylén, Leif, recension av Kore i författarens Från sidan. Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén/ i urval av Torkel Rasmusson med efterord av Johan Svedjedal. Sthlm 2018.
Nylén, Leif, recension av Presensbarn i författarens Från sidan. Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén/ i urval av Torkel Rasmusson med efterord av Johan Svedjedal. Sthlm 2018.
Palm, Anders, Anna Rydstedt 1928 – 1994, ingår i Veckans lundensare: Grand hotel i Lund 100 år: 44 intressanta och spännande 1900-talsprofiler i text och bild/ red. Patrick Meurling. Lund 1999.
Palm, Anders, ”Orden som ger stenen liv: från Pygmalion till en ovidiansk metamorfos i Lund” Ingår i : I lärdomens trädgård/ redaktion Christina Sjöblad … Lund 1996
Petersson, Kjell, ”Anna i världen och i Eslöv”, i författarens Vi döljer ej för dig!: Eslövs folkhögskola 1902 – 2002. Eslöv 2004.
Printz-Påhlson, Göran, ”…de sköra äggskalen i ordens korg”. om Anna Rydstedts poesi, i författarens När jag var prins utav Arkadien. Essäer och intervjuer om poesi och plats, Sthlm 1995.
Sallnäs, Hilding, ”Ventlinges stämma i världen. En studie i Anna Rydstedts poesi”, i författarens Småländskt och öländskt. Några författarporträtt, Örkelljunga 1985.
Silkeberg, Marie, ”Anna Rydstedt, 1995” i författarens Avståndsmätning, Göteborg 2005.
Smedberg Bondesson, Anna, Anna i världen: om Anna Rydstedts diktkonst, Lund 2004.
Smedberg Bondesson, Anna, Anna i världen, efterord till Rydstedt, Anna, Samlade dikter. Sthlm 2018.
Smedberg Bondesson, Anna; Anna på Helgonabacken, i Vetenskapssociteten i Lund. Årsbok 2003. S. 125 – 138.
Smedberg Bondesson, Anna, ” Att skriva (j)orden med kroppen” i författarens Ditt språk i min mun: grannspråkens glädje och gagn. Göteborg 2014
Smedberg Bondesson, Anna, Fotbollspoesi, i I ordets smedja: festskrift till Per Rydén/ redaktion Karl Erik Gustafsson … Sthlm 2002.
Smedberg Bondesson, Anna, ”Lundaskolan: Anna Rydstedts väg till en vidare värld.” ingår i Från Eden till Damavdelningen: studier om kvinnan i litteraturen: en vänbok till Christina Sjöblad/ redaktörer: Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg. Lund 2004.
Söderblom, Staffan, ”Konsten att läsa en dikt”, i författarens Diktens tal, Sthlm 1996.
Tjugo röster om Anna Rydstedt: en antologi/ redigerad av Ingegerd Blomstrand, Lund 2016.
Ullén, Jan Olov, Kära, kära verklighet: en bok om Anna Rydstedt, Sthlm 2000.
Ullén, Jan Olov, ”O, verklighet – Väv kring ett motiv i Anna Rydstedts poesi”, i författarens Gå lilla ballad, och finn min härskarinna. Essäer om poesi, Sthlm 1994.
Veckans Anna Rydstedt: 40 utvalda dikter med personliga kommentarer publicerade i Ölandsbladet 2009 – 2010 / redaktörer: Marianne Hedelin och Viktoria Bengtsdotter Katz, Göteborg 2011.
Yvell, Erik, ”Tidlösa dygn i minnenas landskap” ingår i författarens Om lyckan hos Sisyfos,
Rivar-Bohm och Stig Dagerman. Gagnef 1997.

Tidskrifts- och tidningsartiklar

Beckman, Åsa, ”Oj, vad Rydstedt är stor!” Dagens Nyheter, 2000-09-29.
Ellerström, Jonas, ”Född till det enda: att vara sig själv i världen”, Svenska Dagbladet 2018-03-26.
Engdahl, Horace, ”Ångest är en öländsk blomma” (recension av Genom nålsögat), Dagens Nyheter, 1989-08-18.
Hedlund, Tom, ”Dikt i stället för predikan”, Svenska Dagbladet, 1994-07-07.
Hessler, Ole, ”Sparvarna ville aldrig tystna”, Dagens Nyheter, 1994-07-06.
Höglund, Bengt, ”Har jag ett ansikte?”, BLM, 1991:4.
Ivarsson, Lillemor, ”Att vara Anna på kinesiska”, Ölandsbladet 2001-07-21.
Johnsson, Arne, ”Att vara kär i verkligheten”, Aftonbladet, 2000-09-29.
Johnsson, Arne, ”Hon stannade tiden några ögonblick”, BLM, 1994:6.
Jönsson, Lena & Lodén, Torbjörn, ”Vinden spelar noter från evigheten”, Orientaliska studier 1999:100 – 101.
Lundquist, Marie, ”Dikter som skaver mot hjärtat”, Ordfront magasin 2000:10.
Olofsson, Tommy, ”Ångestritt i strama litterära tyglar”, Svenska Dagbladet, 2000-09-29.
Persson, Maj, ”Anna Rydstedt”, Kvinnobulletinen, 1991:1.
Printz-Påhlson, Göran, ”Mod och naivitet” (Recension av Bannlyst prästinna), Kvällsposten 1953-03-16.
Ramnefalk, Marie Louise, ”Rydstedts storögda dikter träffar något ogarderat”, Svenska Dagbladet, 2006-07-19.
Smedberg Bondesson, Anna, ”Lundaskolan”, Lyrikvännen, 2011:4
Ström, Eva, ”Poesi som tillhör framtiden” (recension av Tjugo röster om Anna Rydstedt”) Sydsvenska Dagbladet 2016-11-14.
Strömstedt, Bo, ”En stad som hette Lund och tre kvinnor som överlevde den”, Böckernas värld 1970:80.
Swedner, Harald, ”Befriad prästinna” (recension av Bannlyst prästinna), Lundagård 1953:4.
Ullén, Jan Olov, ”Anna återvände alltid till Ventlinge i världen”, Land, 1994:35.
Vennberg, Karl, ”Kring äng och hus står Anna Rydstedt” (recension av Genom nålsögat), Expressen 1989-08-18.

Övrigt
I följande böcker omtalas Anna Rydstedt.

Ekdahl, Lina, Fyrahundrafyrtio år. Sthlm 2018
Folkesson, Tove, Ölandssången, Sthlm 2017
Hallgren, Hanna, Ensamhetsträning med Majken Johansson,
Malmö, 2022
Hidal, Sten, Fåglar i svensk poesi, Skellefteå 2016
Lexius, Weine, Fyrtionio svenska författarporträtt, Sthlm 1993.
Lindgren, Barbro, Kungsholmens ros. Sthlm 2005.
Sonnevi, Göran, Mozarts tredje hjärna, Sthlm 1996.
Sonnevi, Göran, Oceanen, Sthlm 2005.
Sonnevi, Göran, Bok utan namn, Sthlm 2015.
Strömstedt, Bo, Löpsedeln och insidan. En bok om tidningen och livet, Sthlm 1994.
Öhman, Nina, Bonniers porträttsamling Nedre Manilla, Sthlm 1994.