Brev Ingegerd Blomstrand

Till medförfattarna av boken Tjugo röster om Anna Rydstedt

Hej,

Om ni så vill: nu innan bok-året 2016 tar slut, kan ni här nedan ta del av vad som hittills hänt med vår bok:

Tjugo röster om Anna Rydstedt presenterades 4 juli i Ventlinge kyrka med fest efteråt i Annas trädgård och skrivarstuga vid poetens hem, som Lena Jönsson och Torbjörn Lodén så pietetsfullt förvaltar och så generöst inbjudit till, och med Viktoria Bengtsdotter Katz, hängiven ordförande i Anna Rydstedt-sällskapet, som kraftkälla. Under dagen fick vi också se Ylva Magnussons Anna-film ”Ventlinge i världen ” med Rudolf Rydstedt, Lennart Sjögren och Nina Södergren. Presentation finns på nätet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6413620

På Anna Rydstedtsällskapets hemsida www.annarydstedt.se finns två artiklar av Anders Marell om denna release-dag och om boken (Ölandsbladet 7 juli 2016). Där finns också Josef Rydéns varma recension av ”en ny och innerlig bok” (Jönköpingsposten och Smålands Dagblad 5 juli 2016 ) med titeln ”Bannlyst prästinnna blev Anna i världen”.

I Bibliotekstjänsts anmälan kan man läsa:

”/…/ Det är en mycket mångsidig och välskriven antologi som ger en god bild av ett viktigt, men ibland förbisett, svenskt författarskap. Såväl hennes litterära estetik som hennes liv beskrivs i antologins olika texter. Boken är illustrerad med fotografier och försedd med ett register över de medverkande skribenterna samt en introduktion till Anna Rydstedt-sällskapet. Helhetsbetyg: 4. Rickard Lindholm.” ( P S Erik på förlaget säger att 4 betyder ”mycket bra”)

Bo Bjelvehammar skriver med titeln Kom sol så ska du få en apelsin i den digitala tidningen Kulturen 26 aug. http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/21811-litteratur-redaktor-ingegerd-blomstrand-tjugo-roster-om-anna-rydstedt

”/…/ Tjugo författare, litteraturvetare, konstnärer och vänner belyser här olika delar av Anna Rydstedts liv, karaktär och poesi. Det är nära porträtt av hennes person, det är en uppmärksamhet på tematik och slingor i hennes poesi, det är artiklar om skrivandets hantverk och djupa analyser av enstaka ords användning. Det är en bok rik på infallsvinklar till en skör person och en spännande och framstående diktare.”

Dag Sandahl skriver i Östra Småland 31 okt http://www.ostrasmaland.se/kultur-noje/tillbakadragen-och-egenartad-olandspoet/:

”Tjugo röster om Anna Rydstedt lockar till läsning/omläsning av Annas poesi. Tillbakadragen och egenartad.”

På Bokmässan i Göteborg medverkade två av bokens författare: Jonas Ellerström om ”Anna och fåglarna” och Viktoria Bengtsdotter Katz om öländska litterära stigar.

Lundensiska Litteratursällskapet anordnade 14 nov en litterär afton på Språk- och Litteraturcentrum i Lund kring Anna Rydstedt med Eva Lilja, Anna Smedberg Bondesson och Ulrika Emanuelsson. För lyssnande lundabor med minnen av Anna i Lund på 1950-talet kunde det kännas historiskt att återigen få möta henne på den akademiska Helgonabacken. En annan poet i den s.k. Lundaskolan är nu också aktuell med Paul Tenngarts bok Livsvittnet Majken Johansson.

Samma dag kom Eva Ströms recension i Sydsvenskan ”Anna Rydstedts dikter tillhör framtiden” http://www.sydsvenskan.se/2016-11-14/anna-rydstedts-dikter-tillhor-framtiden Eva Ström funderar på hur boken kan fånga ”kärnan” och skriver sedan:

”Mycket av hennes generations poesi har åldrats men Anna Rydstedts poesi har behållit sin fräschör. Den lever i sin känslostyrka och sin enkelhet, sin humor, sitt djup och sin medkänsla med allt levande.” – Synd att Eva Ström, som i sin recension visar så stor sympati för poeten och personen Anna, inte nappade på inbjudan att delta som medförfattare i boken.

I Vi läser nr 6 berättar Sara Danius i sin dagbok att akademiledamöter 14 sept. samtalat på Gyldene Freden bl. a. om poeten Anna Rydstedt. Det samtalet skulle man ha velat lyssna på! Ett kort genmäle kommer i nästa nummer av Vi Läser.

Boken sprids även i folkhögskolekretsar. En artikel i tidskriften Folkhögskolan planeras. I Danmark finns också intresse.

Vid vårt förlag Ellerströms glöggfest på Västergatan i Lund 2 dec. fanns en utställning av årets böcker på ett stort bord. I mitten låg Tjugo röster om Anna Rydstedt som ett smycke med det röda hjärtat, den galopperande själen och den mångstämmiga kören av röster. Den har ni alla fint bidragit till. Ni har säkert också en hel del intressant att berätta om bokens läsarröster. Bokens liv och eftermäle blir ju aldrig färdigt.

Många hälsningar från oss som har arbetat med boken och från ljusträdet som nu tänds i Lundagård.

Ingegerd
Blomstrand Lund i december 2016