Ölandsbladet publicerade 2 - 19 juli en artikelserie om konstverken längs Anna Rydstedt-stigen.

Klicka på sidan för att läsa.